Sundhedsterapi

Sundhed er individuelt, bredt og nuanceret. 

Sundhed omfatter både den mentale/psykiske, den fysiske og den sociale sundhed. De er tæt forbundet og påvirker hinanden. Sundhed er dermed ikke kun hvordan du har det rent fysisk, men også at du har gode, nære relationer og har det godt med dig selv. Det er vigtigt at komme hele vejen rundt.

Som sundhedsterapeut bruger jeg en kombination af coaching, vejledning, rådgivning og sparring.

Det giver god mening at kunne veksle imellem disse roller alt afhængig af hvem man sidder overfor og hvilke udfordringer han/hun kommer med. 

Jeg søger altid at få mennesket over for til at reflektere over egne handlinger, tanker, overbevisninger og adfærd.  Jeg støtter og hjælper den enkelte til at finde balance og prioritere sin sundhed. 

Jeg gør brug af min baggrund som sygeplejerske, og benytter blandt andet den motiverende samtale. Derudover vil tankegange og redskaber fra ACT (acceptance and commitment therapy) være i centrum.

Hvem henvender sunhedsterapi sig til?

Som udgangspunkt alle.

At prioritere sin sundhed vil sige at vælge sig selv til.  Det kan være svært, da vi er styret af tanker, følelser samt pres og forventninger fra omverdenen. Derfor har vi ind imellem brug for støtte og opbakning til at vælge til eller fra.

Der kan rettes kontakt til mig med henblik på forløb med følgende ønsker eller problemstillinger; vægttab, forstyrret spisning, lavt selvværd og negative selvfortællinger, pres og stress, angst, vane/livsstilsændringer og mentaltræning.

Du er ALTID velkommen til at ringe mig op eller sende en besked, så tager vi en uforpligtende snak.

Det er DIT liv og DIN sundhed.